Novonavrhnutú strešnú krytinu tvorí poplastovaný trapézny plech. Bol zrealizovaný aj nový bleskozvod.