Je umiestnená na náhone rieky Hornád a bola prvou vodnou elektrárňou na východnom Slovensku. Vybudovali ju v roku 1889 a pôvodne vyrábala 60 kW el. energie. Po rekonštrukcii a modernizácii v roku 1931 má výkon 360 kW a je v prevádzke až dodnes.

Adresa: Stará Maša, 053 42 Krompachy