Jednotlivé projektové zámery je potrebné ohodnotiť na škále od 1 do 5. Hodnotenie na škále 1, resp. 2 znamená vysokú prioritu projektového zámeru. Projekty s hodnotením vysokej priority budú zahrnuté do Akčného plánu dokumentu ako projekty s možnou realizáciou v najbližších 2 – 3 rokoch.

Projekty, kt. budú hodnotené ako zámery s prioritou 3 -5 budú zahrnuté do Zásobníka projektov mesta.

Hodnotiaci formulár je zverejnený na nižšie uvedenom int. odkaze a jeho vyplnenie je potrebné do piatka 6.11.2015.

(vyplnenie zaberie max. 3 minúty a po vyplnení je potrebné odoslať formulár tlačidlom Odoslať alebo Submit).

 

Formulár zásobníka projektov: http://goo.gl/forms/CbmLguWzqX

 

Vopred ďakujeme za spoluprácu.


Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou - web stránka

Počas celého procesu tvorby PHSR budú na tejto web stránke postupne zverejňované všetky rozpracované dokumenty. Zverejnené dokumenty bude možné pripomienkovať, navrhovať zmeny a dopĺňať. Rovnako majú občania možnosť vyjadriť svoje návrhy a názory na kontaktnej adrese: milos.klein@krompachy.sk