Za tónov dychovej hudby mesta Krompachy a mužského speváckeho zboru sa stretla široká verejnosť, zástupcovia mesta Krompachy, poslanci Mestského zastupiteľstva, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Únia žien a Jednota dôchodcov.

Slovensko je posiate viac ako dvoma stovkami masových hrobov s tisícami obetí  z obdobia fašistického besnenia. V rokoch 1939 – 1945 nacisti odvliekli z územia Slovenska do koncentračných táborov viac ako 80 tisíc ľudí, z nich sa takmer 70 tisíc už nikdy k svojim blízkym nevrátilo. Obetiam najväčšej vojny, ktorá si dovedna vyžiadala podľa odhadov až 72 miliónov ľudských životov, obyvatelia pre tichú spomienku postavili pamätníky, ku ktorým každoročne kladieme kytice kvetov a vence vďaky. Ich obete sú a zostanú pre nás mementom a výzvou, aby sme nikdy nedopustili návrat hrôzy akejkoľvek vojny.