Z obsahu čísla vyberáme: Medzinárodný deň žien Rubrika: "Občan sa pýta" Deň učiteľov Marec - mesiac knihy Rok 2008 v Mestskej knižnici Nová právna úprava peňažných príspevkov Záhradkárska poradňa Čo nové prináša nový cestný zákon Radíme našim čitateľom