Z obsahu vyberáme:

  • Prihovára sa k Vám primátorka mesta 
  • Krompašská vzbura
  • Zo života našich škôl
  • Mestská knižnica
  • Správa o činnosti Únie žien Slovenska v Krompachoch a MO JDS v Krompachoch
  • Záhradkárska poradňa