Program spomienkového stretnutia:

14.15 hod. – stretnutie pred MsÚ Krompachy;

14.45 hod. -  pietna spomienka pri hrobe krompašských martýrov na miestnom  cintoríne, odchod autobusu k pamätníku obetiam Krompašskej vzbury od autobusovej zastávky pri Dome kultúry Krompachy;

15.00 hod. - pred pamätníkom Krompašskej vzbury na Družstevnej ulici slávnostný akt kladenia vencov a kytíc.