pondelok 9. februára v čase,  od 7:00 h do 16:30 h

Hlavná č. 1 – 8
Jesenského
Lorencova 15, 44 – 46
Lorencova – garáže
Maurerova 1 – 8, 10 – 13, 54, 93, 94, 787
Podskalka
Poštová 5
ulica SNP
Stará Maša
Štúrova
Trangusova


utorok 10. februára, v čase od 7:40 h do 15:50 h

Kúpeľná 9 – 12
Lorencova 1 – 6, 20, 21
Lorencova – garáže
Zemanská 2
Námestie slobody 1,2, 11
Mestský park


utorok 17. február 2015, v čase od 7:40 h do 15:50 h

Cintorínska
Horská
Partizánska
Sadová
Turistická
M. Šprinca
Námestie slobody 2 - 32 (párne), 33


streda – piatok, 18., 19. a 20. február 2015, v čase od 7:40 h do 15:50 h

Cintorínska
Horská
Partizánska
Sadová
Turistická


pondelok 23. február 2015, v čase od 7:30 h do 16:30 h

Mlynská
Slovinská č.d. 1, 3 - 8, 17
Banská č.d. 9000
ul. J.B.Ivana č.d. 1, 2, 4, 7, 9, 65, 2063, 2066 v úseku od č.d. 9000 - 9002

utorok 24. február 2015, v čase od 7:30 h do 16:30 h

Mlynská
Slovinská č.d. 1, 3 - 8, 17
Banská č.d. 9000
Ul. J.B.Ivana č.d. 1, 2, 4, 7, 9, 65, 2063, 2066 v úseku od č.d. 9000 - 9002

pondelok 2. marec 2015, v čase od 7:30 h do 17:00 h

Zemanská
Slovinská 13, 21, 23, 25
M.Šprinca 2
Banská 2 - 56
Banícka štvrť 1, 36, 37, 39, 42


utorok 3. marec 2015, v čase od 7:30 h do 17:00 h

Zemanská
Slovinská 13, 21, 23, 25
M.Šprinca 2
Banská 2 - 56
Banícka štvrť 1, 36, 37, 39, 42


streda 4. marec 2015, v čase od 8:10 h do 16:10 h

Cintorínska
Horská
Partizánska
Sadová
Turistická


štvrtok 5. marec 2015, v čase od 8:10 h do 16:10 h

Cintorínska
Horská
Partizánska
Sadová
Turistická


piatok 6. marec 2015, v čase od 7:30 h do 16:00 h

Cintorínska
Horská
Partizánska
Sadová
Turistická


pondelok 9. marec 2015, v čase od 7:30 h do 16:00 h

Cintorínska
Horská
Partizánska
Sadová
Turistická


Podľa § 31 ods. 1, písm. e, bodu 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Distribučná sústava/Informácie o sústave.