Dovoľujeme si Vás tiež požiadať o to, aby tam, kde sú umiestnené prístrešky, ste komunálny odpad vyhadzovali do kontajnerov v prístrešku a nie ho nechávali pred prístreškami! 
 
Jedine takýmito opatreniami zabránime znečisťovaniu okolia okolo kontajnerov, ale aj celého mesta.
 
Ďakujeme za pochopenie!
 
 
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta a pracovníci MsÚ