Komisia finančná a majetková

Ing. Eva Derdáková, poslankyňa mestského zastupiteľstva, predsedníčka komisie

Ing. Lívia Kozlová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, podpredsedníčka komisie

Ing. Alena ONTKOVÁ

Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ

Ján PRIBIČKO 

Ing. Beáta ĎURMANOVÁ

Ing. Zuzana VARECHOVÁ

Silvia KAROLČÍKOVÁ, zapisovateľka

 

Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia  a ochrany prírody

MUDr. Marián Hojstrič, poslanec mestského zastupiteľstva, predseda komisie

Stanislav Barbuš, poslanec mestského zastupiteľstva, podpredseda komisie

Ing. Anna MNICHOVÁ

Ing. Vladimír LIZÁK

Bc. Eva BOVOVÁ

František KURAJ

Ivo HINĎOŠ – zapisovateľ

 

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku komunitu

Oľga Dzimková, poslankyňa mestského zastupiteľstva, predsedníčka komisie

Ing. Ján Zahuranec, poslanec mestského zastupiteľstva, podpredseda komisie

Marta BÁTOROVÁ

Anna KRAKOVÁ

Viera REPASKÁ

Izabela SLOBODNÍKOVÁ

PhDr. Imrich PAPCUN – zapisovateľ

 

Komisia školstva a športu

Igor Jendruch, poslanec mestského zastupiteľstva, predseda komisie

PaedDr. Slávka Šmidová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, podpredsedníčka komisie

Pavol VAĽKO

Ján ŠMIDA

Alena GMUCOVÁ

Mária REPKOVÁ

Jana FARKAŠOVÁ

Mgr. Anna GRONDŽELOVÁ

Ing.Ján Znanec - zapisovateľ

 

Komisia kultúry a mládeže

Mgr. Marta Mičeková, poslankyňa mestského zastupiteľstva, predsedníčka komisie

Bc. Matúš Stana, poslanec mestského zastupiteľstva, podpredseda komisie

Ing. Štefan ČUPAJ

Janka CUKEROVÁ

Mgr. Marianna ČARNOKÁ

Jakub HORVÁTH

Mária LONSKÁ 

Žofia SÍKOROVÁ – zapisovateľka

 

Komisia podnikateľská, regionálneho rozvoja  a verejného poriadku

Ing.Ľuboš Ontko, poslanec mestského zastupiteľstva, predseda komisie

Vladimír Puchala, poslanec mestského zastupiteľstva, podpredseda komisie

Ľubomír SEMKO

Anna PAPCUNOVÁ

Peter JENČÍK

Miroslav KUNDRÁT

Rudolf ČIASNOHA

Vladislav PROBALA

JUDr. Ingrid CHUDÍKOVÁ – zapisovateľka

 

Komisia na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností

Igor Jendruch, poslanec mestského zastupiteľstva, predseda komisie

Vladimír Puchala, poslanec mestského zastupiteľstva, podpredseda komisie

Ing. Eva Derdáková, poslankyňa mestského zastupiteľstva

MUDr. Marián Hojstrič, poslanec mestského zastupiteľstva

Bc. Matúš Stana, poslanec mestského zastupiteľstva

 

Zbor pre občianske záležitosti 

Stanislav Barbuš, poslanec mestského zastupiteľstva, predseda komisie