Na zápis sa dostaví rodič s dieťaťom. So sebou si donesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a písacie potreby. Rodič môže so súhlasom riaditeľa školy v zmysle platnej legislatívy zapísať dieťa do školy mimo odporúčanej rajonizácie.

Poplatky za pracovné pomôcky:

ZŠ Zemanská: 6,- €

ZŠ Maurerova: 6,- €


RAJONIZÁCIA K ZÁPISU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

ZŠ ulica SNP Krompachy (vonkajšia) :

Družstevná                                                                      
29. augusta                                                                      
Hornádska
Stará Maša
Kolinovce, Kaľava, Hrišovce  

ZŠ Maurerova ulica Krompachy:

Hlavná 
Trangusová
Maurerova 
Poštová
Veterná 
Robotnícka
Stará cesta 
Horská
SNP 
Štúrova
Jesenského                                                                  
Rázusova
Kolinovce, Kaľava, Hrišovce
     
ZŠ Zemanská ulica Krompachy:

Banská 
Námestie slobody
Cintorínska 
Partizánska
Dolina 
Sadová
J. Barča Ivana 
Slovinská
Kúpeľná 
Turistická
Lesnícka 
Zemanská
Mlynská 
Lorencová
Kpt. Nálepku 
Banícka štvrť
Kolinovce, Kaľava, Hrišovce