Mestský úrad Krompachy
Námestie slobody 1
053 42 Krompachy

 

Jana Kandriková

tel.:053/447 22 07
e-mail: matrika@krompachy.sk
č. dverí: 9