Z obsahu vyberáme:

  • Pripomíname si deň učiteľov
  • Ako je to s HPP v Krompachoch
  • Mestský úrad informuje - oddelenie majetku a regionálneho rozvoja
  • Marec - mesiac knihy
  • Historické okienko
  • Z aktivít našich škôl
  • Záhradkárska poradňa