zmluvné strany:         LATTA, s.r.o., Banská Bystrica

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               13. 2. 2012

účinná:                      14. 2. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá