zmluvné strany:         Marek Mackovia a manželka Katarína Mackoviaková

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               2. 2. 2012

účinná:                      3. 2. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     do 31.12.2013