zmluvné strany:         Alžbeta Dirdová

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               25. 1. 2012

účinná:                      26. 1. 2012

hodnota zmluvy:         40,00 €

trvanie:                     doba neurčitá