zmluvné strany:         MUDr. Iveta Jurčová

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               4. 1. 2012

účinná:                      5. 1. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     do 31.12.2013