Z obsahu čísla vyberáme: * Vianočné trhy 2012 * Príchod Mikuláša do Krompách * Verejná obchodná súťaž * Prihovára sa Vám primátorka mesta Krompachy * Záhradkárska poradňa