Kalendár podujatí
jún 2023
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mapa
Návrhy všeobecne záväzných nariadení
Návrh VZN mesta Krompachy, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
www.krompachy.sk
6.6.2023
35
... celý článok >>
Návrh Doplnok č. 3 všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy č. 1/2011
www.krompachy.sk
Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy
28.4.2023
245
... celý článok >>
Návrh - Doplnok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017
www.krompachy.sk
Návrh Doplnku č. 6 VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy
30.1.2023
291
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 2/2019
www.krompachy.sk
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
29.11.2022
416
... celý článok >>
Návrh Doplnku č.1 k VZN č.5/2021
www.krompachy.sk
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Krompachy
29.11.2022
399
... celý článok >>
Návrh doplnku č.3 k VZN 2/2019
www.krompachy.sk
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
11.10.2022
454
... celý článok >>
Návrh VZN č.01/2022
www.krompachy.sk
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy
6.4.2022
757
... celý článok >>
Návrh Doplnku č.3 k VZN mesta Krompachy č. 4/2014
www.krompachy.sk
O miestnych daniach na území mesta Krompachy
21.2.2022
666
... celý článok >>
Návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Krompachy č. 2/2021
www.krompachy.sk
O určení školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.
21.2.2022
630
... celý článok >>
Návrh Doplnok č.2 VZN č. 1/2021 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, MŠ a žiaka šk. zariadenia
www.krompachy.sk
30.11.2021
1082
... celý článok >>
Návrh VZN č. xx/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
www.krompachy.sk
30.11.2021
1028
... celý článok >>
Návrh Doplnok č.3 VZN č.1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy
www.krompachy.sk
30.11.2021
1263
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2021
www.krompachy.sk
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
12.10.2021
1181
... celý článok >>
Informácia k návrhom VZN
www.krompachy.sk
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu…
30.9.2021
1127
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 VZN Mesta Krompachy č. 2/2019
www.krompachy.sk
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
10.8.2021
1267
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Róbert, zajtra Medard - 7.6.2023
textová verzia         
.