Kalendár podujatí
december 2022
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Mapa
Životné prostredie
Zber elektroodpadu, nebezpečných zložiek a jedlých olejov a tukov v meste Krompachy
Mesto Krompachy informuje občanov mesta o termíne zberu elektroodpadu, nebezpečných zložiek a jedlých olejov a tukov, ktorý bude v dňoch 7. novembra (pondelok)…
2.11.2022
290
... celý článok >>
Domácnostiam v rodinných domoch poskytne mesto kompostéry ZMENA!!!
Mesto Krompachy bezplatne poskytne každej domácnosti, ktorá žije v rodinnom dome so záhradou záhradný kompostér na kompostovanie biologicky rozložiteľného…
7.10.2022
913
... celý článok >>
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022
www.krompachy.sk
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy
18.5.2022
656
... celý článok >>
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2019
www.krompachy.sk
o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území mesta Krompachy.
27.6.2019
3217
... celý článok >>
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy
www.krompachy.sk
8.11.2018
6653
... celý článok >>
VZN č.2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
www.krompachy.sk
12.1.2018
7966
... celý článok >>
VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na územ
www.krompachy.sk
21.1.2015
15838
... celý článok >>
VZN č. 3/2013 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 5/1995 o pravidlách spolunažívania v meste Kromp
www.krompachy.sk
13.5.2013
19168
... celý článok >>
VZN č. 5/2012 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
www.krompachy.sk
18.12.2012
16293
... celý článok >>
VZN č. 2/1998 o povinnom ničení hlodavcov v meste Krompachy
www.krompachy.sk
3.12.2008
18925
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Oldrich, zajtra Barbora - 3.12.2022
textová verzia         
.