Kalendár podujatí
marec 2021
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Mapa
Úradná tabuľa
Rozhodnutie - územné konanie na zmenu územného rozhodnutia
www.krompachy.sk
Cyklistický chodník Krompachy - Kolinovce - Spišské Vlachy
1.3.2021
20
... celý článok >>
VZN č. 2/2021
www.krompachy.sk
o určení školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy
26.2.2021
34
... celý článok >>
VZN č.1 /2021
www.krompachy.sk
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
26.2.2021
33
... celý článok >>
Oznámenie verejnou vyhláškou
www.krompachy.sk
"Obnova bytového domu Mlynská 3, Krompachy"
18.2.2021
74
... celý článok >>
Zámer ŽSR
www.krompachy.sk
Navrhovateľ ŽSR doručil na OU Spišská Nová Ves oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pri stavbe.
17.2.2021
125
... celý článok >>
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy za rok 2020
www.krompachy.sk
17.2.2021
117
... celý článok >>
Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021,2022,2023
www.krompachy.sk
8.2.2021
123
... celý článok >>
Návrh VZN č.2/2021
www.krompachy.sk
o určení školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.
8.2.2021
109
... celý článok >>
Návrh VZN č.1/2021
www.krompachy.sk
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
8.2.2021
79
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznámenie o začatí územného konania na zmenu územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania
3.2.2021
140
... celý článok >>
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
www.krompachy.sk
24.11.2020
351
... celý článok >>
Zverejnenie výsledku vybavenia petície
www.krompachy.sk
Dňa 4.9.2020 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov Ulice Janka Jesenského v Krompachoch.
12.10.2020
372
... celý článok >>
Oznámenie podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho k
www.krompachy.sk
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
9.10.2020
242
... celý článok >>
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
www.krompachy.sk
5.10.2020
364
... celý článok >>
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
9.9.2020
526
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Anežka, zajtra Bohumil/Bohumila - 2.3.2021
textová verzia