Kalendár podujatí
máj 2022
po ut st št pi so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mapa
Úradná tabuľa
Výberové konanie na obsadenie funkcie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ SNP Krompachy
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení…
4.5.2022
258
... celý článok >>
Výberové konanie na obsadenie funkcie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Maurerova Krompachy
www.krompachy.sk
V zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších…
4.5.2022
840
... celý článok >>
VZN č.1/2022 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy
www.krompachy.sk
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy
2.5.2022
164
... celý článok >>
Oznámenie verejnou vyhláškou
www.krompachy.sk
o začatí stavebného konania líniovej stavby
25.4.2022
201
... celý článok >>
Návrh na zmenu rozpočtu mesta č.1
www.krompachy.sk
rozpočtovým opatrením č.3/2022
12.4.2022
235
... celý článok >>
Oznámenie o vykonávaní geodetických prác na území mesta Krompachy
www.krompachy.sk
v mesiaci apríl 2022
1.4.2022
207
... celý článok >>
Doplnok č. 1 VZN č. 4/2016
www.krompachy.sk
o pravidlách a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy
14.3.2022
214
... celý článok >>
Doplnok č.3 VZN mesta Krompachy č.1/2017
www.krompachy.sk
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy
14.3.2022
191
... celý článok >>
Doplnok č.3 VZN mesta Krompachy č. 4/2014
www.krompachy.sk
o miestnych daniach na území mesta Krompachy
14.3.2022
193
... celý článok >>
Doplnok č.1 VZN Krompachy č.2/2021
www.krompachy.sk
o určení školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy
11.3.2022
228
... celý článok >>
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2026
www.krompachy.sk
Oznámenie o strategickom dokumente
4.3.2022
237
... celý článok >>
Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
www.krompachy.sk
9.2.2022
238
... celý článok >>
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností 2022
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).
25.1.2022
420
... celý článok >>
Oznámenie verejnou vyhláškou
www.krompachy.sk
Krompachy – úprava NN a DP – ul. Banská, Mlynská, Lesnícka, Kúpeľná, SO 01 – nové NN vedenie
18.1.2022
417
... celý článok >>
Hodnotenie strategického dokumentu nízkouhlíková stratégia
www.krompachy.sk
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
2.12.2021
579
... celý článok >>
strana 1 / 5 1 2 3 4 5

Meniny má Viola, zajtra Gertrúda - 18.5.2022
textová verzia         
.