Kalendár podujatí
júl 2019
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Aký film by ste chceli vidieť v letnom kine?
  • 1. Johnny English znova zasahuje
  • 2. Bohemian Rhapsody
  • 3. Zrodila sa hviezda

Hlasovať môže iba prihlásený užívateľ
Mapa
Úradná tabuľa
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Obnova bytového domu Maurerova 7, 8, 9, 10 Krompachy
11.7.2019
47
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
2.7.2019
88
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní vo veci podnetu na vyhlásenie objektov v areáli bývalej železiarne (zlievarne) v Krompachoch, časť…
2.7.2019
77
... celý článok >>
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 2/2019
www.krompachy.sk
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
2.7.2019
86
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č.1/2019
www.krompachy.sk
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
2.7.2019
71
... celý článok >>
Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 2/2012
www.krompachy.sk
o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni
2.7.2019
78
... celý článok >>
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2019
www.krompachy.sk
o dodržiavaní čistoty, verejného poriadku a ochrane verejnej zelene na území mesta Krompachy.
27.6.2019
96
... celý článok >>
Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 3/2014
www.krompachy.sk
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
25.6.2019
137
... celý článok >>
Zámer predať majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta…
5.6.2019
314
... celý článok >>
Návrh Záverečného účtu mesta Krompachy za rok 2018
www.krompachy.sk
5.6.2019
231
... celý článok >>
NÁVRH Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné s
www.krompachy.sk
5.6.2019
264
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2012
www.krompachy.sk
o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.
4.6.2019
177
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019
www.krompachy.sk
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
4.6.2019
129
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019
www.krompachy.sk
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
4.6.2019
130
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
www.krompachy.sk
4.6.2019
150
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila - 17.7.2019
textová verzia