Kalendár podujatí
február 2023
po ut st št pi so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Mapa
Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2023-2025
www.krompachy.sk
30.1.2023
167
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2021
www.krompachy.sk
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
30.1.2023
96
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 2/2019
www.krompachy.sk
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
30.1.2023
93
... celý článok >>
Návrh - Doplnok č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017
www.krompachy.sk
Návrh Doplnku č. 6 VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy
30.1.2023
90
... celý článok >>
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností
www.krompachy.sk
12.1.2023
316
... celý článok >>
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností
www.krompachy.sk
Tuhý komunálny odpad výzvy 2022 podľa prílohy.
12.1.2023
116
... celý článok >>
VSD - Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
www.krompachy.sk
vo veci okliesnenia a odstránenie stromov v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.
9.1.2023
236
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
o oznámení miesta uloženia písomností
23.12.2022
267
... celý článok >>
Doplnok č. 5 k VZN 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy
www.krompachy.sk
16.12.2022
233
... celý článok >>
Doplnok č. 4 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
www.krompachy.sk
15.12.2022
271
... celý článok >>
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho
www.krompachy.sk
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
21.11.2022
191
... celý článok >>
Oznámenie o vybavení petície
www.krompachy.sk
Oznámenie a zverejnenie výsledku vybavenia petície
16.11.2022
277
... celý článok >>
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
www.krompachy.sk
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania
16.11.2022
299
... celý článok >>
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie a žiadostí o voľbu poštou - REFERENDUM
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM 2023 a na doručovanie…
14.11.2022
398
... celý článok >>
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
V súlade s ustanovením § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení…
10.11.2022
273
... celý článok >>
strana 1 / 10 1 2 3 4 5

Meniny má Zoja, zajtra Zdenko - 8.2.2023
textová verzia         
.