Kalendár podujatí
september 2020
po ut st št pi so ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mapa
Úradná tabuľa
Obchodná verejná súťaž - ul. Kpt. Nálepku
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
25.9.2020
91
... celý článok >>
Obchodná verejná súťaž - Kúpeľná ulica
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
25.9.2020
80
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
14.9.2020
128
... celý článok >>
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
9.9.2020
295
... celý článok >>
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - rozsah hodnotenia
www.krompachy.sk
26.8.2020
229
... celý článok >>
Tlačová správa Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
www.krompachy.sk
11.8.2020
468
... celý článok >>
Oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmeny a doplnky 02/2020 územného plánu mesta Krompachy“
www.krompachy.sk
11.8.2020
479
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 6 VZN Mesta Krompachy č. 1/2019
www.krompachy.sk
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.
4.8.2020
461
... celý článok >>
Prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
25.6.2020
767
... celý článok >>
Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2019
www.krompachy.sk
25.6.2020
712
... celý článok >>
Záverečné stanovisko - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
www.krompachy.sk
24.6.2020
585
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
www.krompachy.sk
1.6.2020
1298
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia
27.5.2020
918
... celý článok >>
Zámer previesť zaknihované akcie emitenta Ski Plejsy a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na prevod zaknihovaných akcií emitenta Ski Plejsy a.s.,…
21.5.2020
1499
... celý článok >>
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica
OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
15.5.2020
1561
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Jarolím, zajtra Arnold - 30.9.2020
textová verzia