Kalendár podujatí
december 2020
po ut st št pi so ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Mapa
Úradná tabuľa
Návrh Doplnku č. 7 VZN Mesta Krompachy č. 1/2019
www.krompachy.sk
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
1.12.2020
42
... celý článok >>
Návrh Doplnku č.5 VZN č.3/2014
www.krompachy.sk
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.12.2020
36
... celý článok >>
Návrh Doplnku č.1 VZN č.2/2018
www.krompachy.sk
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy
30.11.2020
44
... celý článok >>
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
www.krompachy.sk
24.11.2020
82
... celý článok >>
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok na ul. Kpt. Nálepku
www.krompachy.sk
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy –…
6.11.2020
243
... celý článok >>
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok na Kúpeľnej ulici
www.krompachy.sk
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy –…
6.11.2020
225
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Obnova bytového domu Slovinská č. 4, Krompachy
27.10.2020
299
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Zisťovacie konanie strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy“
26.10.2020
187
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Rozhodnutie vo veci podnetu na vyhlásenie objektov nachádzajúcich sa v k.ú. Krompachy, časť Stará Maša za národnú kultúrnu pamiatku.
14.10.2020
212
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznam o strategickom dokumente
13.10.2020
175
... celý článok >>
Zverejnenie výsledku vybavenia petície
www.krompachy.sk
Dňa 4.9.2020 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov Ulice Janka Jesenského v Krompachoch.
12.10.2020
235
... celý článok >>
Oznámenie podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho k
www.krompachy.sk
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
9.10.2020
148
... celý článok >>
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
www.krompachy.sk
5.10.2020
282
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2017
www.krompachy.sk
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy.
5.10.2020
149
... celý článok >>
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
9.9.2020
451
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Barbora, zajtra Oto - 4.12.2020
textová verzia