Kalendár podujatí
august 2021
po ut st št pi so ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mapa
Úradná tabuľa
Oznámenie o priamom predaji - Veterná ul.
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy, konajúce prostredníctvom primátorky mesta, Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení…
16.7.2021
166
... celý článok >>
Oznámenie o priamom predaji - Kúpeľná ul.
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy, konajúce prostredníctvom primátorky mesta, Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení…
13.7.2021
149
... celý článok >>
Výberové konanie - vedúci oddelenia majetku a regionálneho rozvoja
www.krompachy.sk
Mesto Krompachy vyhlasuje výberové konanie podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie…
9.7.2021
502
... celý článok >>
Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS)
V roku 2021 prebehne na území Slovenska Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.
6.7.2021
141
... celý článok >>
Záverečný účet mesta za rok 2020
www.krompachy.sk
8.6.2021
202
... celý článok >>
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní
Slovenská republika sa cez Štatistický úrad SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci EÚ.
19.5.2021
310
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. vyzýva správcov a majiteľov pozemkov na výrub resp. orezanie konárov stromov a krov v ochrannom pásme elektrických…
19.5.2021
300
... celý článok >>
Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta…
16.3.2021
605
... celý článok >>
Zámer ŽSR
www.krompachy.sk
Navrhovateľ ŽSR doručil na OU Spišská Nová Ves oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pri stavbe.
17.2.2021
669
... celý článok >>
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy za rok 2020
www.krompachy.sk
17.2.2021
450
... celý článok >>
Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021,2022,2023
www.krompachy.sk
8.2.2021
377
... celý článok >>
Zverejnenie výsledku vybavenia petície
www.krompachy.sk
Dňa 4.9.2020 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov Ulice Janka Jesenského v Krompachoch.
12.10.2020
623
... celý článok >>
Oznámenie podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho k
www.krompachy.sk
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
9.10.2020
401
... celý článok >>
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - rozsah hodnotenia
www.krompachy.sk
26.8.2020
548
... celý článok >>
Oznámenie o prerokovaní návrhu „Zmeny a doplnky 02/2020 územného plánu mesta Krompachy“
www.krompachy.sk
11.8.2020
886
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Božidara, zajtra Gustáv - 1.8.2021
textová verzia         
.