Kalendár podujatí
august 2019
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Mapa
Úradná tabuľa
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
17.2.2020
108
... celý článok >>
Doplnok č. 1 k VZN mesta Krompachy č. 9/2016
www.krompachy.sk
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy
17.2.2020
77
... celý článok >>
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy
www.krompachy.sk
Na základe zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a…
14.2.2020
102
... celý článok >>
Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
www.krompachy.sk
13.2.2020
69
... celý článok >>
Doplnok č. 2 k VZN mesta Krompachy č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
www.krompachy.sk
13.2.2020
70
... celý článok >>
Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2020-2022
www.krompachy.sk
27.1.2020
241
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015
www.krompachy.sk
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky .
24.1.2020
179
... celý článok >>
Oznámenie verejnou vyhláškou
www.krompachy.sk
"Lekáreň Krompachy"
23.1.2020
200
... celý článok >>
Návrh Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019
www.krompachy.sk
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení.
26.11.2019
355
... celý článok >>
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
19.11.2019
505
... celý článok >>
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
19.11.2019
475
... celý článok >>
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
14.11.2019
542
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
30.10.2019
487
... celý článok >>
Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2019
www.krompachy.sk
8.10.2019
561
... celý článok >>
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
www.krompachy.sk
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.
1.10.2019
633
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Frederik/Frederika, zajtra Viktor - 25.2.2020
textová verzia