Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0915 896 577.