Veľkoobjemové kontajnery (VOK) budú postupne podľa harmonogramu od 18.marca 2019 až do 4.apríla 2019 pristavované v jednotlivých častiach mesta, aby sa v nich občania mohli bezplatne zbaviť drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu (napr. starý nábytok, okná, dvere a pod.)

Poprosíme občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali odpad typu triedeného zberu t.j., plasty, papier, sklo, kovy, elektroodpad a biologicky rozložiteľný odpad ako tráva, lístie, zvyšky ovocia a zeleniny.

Počas jarného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich.

Vyzývame občanov, podnikateľov a školy aby sa zapojili a pomohli vyčistiť a skrášliť mesto

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov začína 18.3.2019 a končí 4.4.2019.