"Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., Kolinovce, Kaľava, Vojkovce, Krompachy"