"Úprava obslužnej komunikácie medzi blokmi ul. Cintorínskej"

 

vyvesené dňa: 27.11.2018

sňaté dňa: 13.12.2018