Týka sa to aj parkovania vozidiel v ostatných mestských častiach pri kontajneroch z dôvodu blokovania odvozu komunálneho odpadu.

UPOZORŇUJEME MAJITEĽOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL, ŽE AK NEUPOSLÚCHNU TÚTO VÝZVU, MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY
BUDE NESPRÁVNE PAKOVANIE RIEŠIŤ CEZ PZ SR  a MSP Krompachy.

Ďakujeme za pochopenie.