Kalendár podujatí
marec 2017
po ut st št pi so ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Počasie Krompachy - Svieti.com

Elektronická úradná tabuľa

1 2
Verejná vyhláška
17.3.2017
114
... celý článok >>
Výzva
17.3.2017
146
... celý článok >>
VZN č.1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
1.3.2017
200
... celý článok >>
Obchodná verejná súťaž - VÝROBNÁ HALA (Priemyselný park Krompachy)
Mesto Krompachy, zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení…
8.11.2016
2138
... celý článok >>
Zámer prenajať majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na prenájom majetku mesta ako prípad…
8.2.2017
488
... celý článok >>
Zámer prenajať majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na prenájom majetku mesta ako prípad…
8.2.2017
461
... celý článok >>
Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
Mesto Krompachy v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladá návrh na predaj nehnuteľného majetku vo…
7.2.2017
432
... celý článok >>
Návrh VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy
27.1.2017
215
... celý článok >>
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Krompachoch
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
30.12.2016
540
... celý článok >>
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
12.12.2016
840
... celý článok >>
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj voľného jednoizbového bytu č. 1 na prízemí v bytovom dome na ul. Hlavná 952/3
Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
8.12.2016
792
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
22.11.2016
691
... celý článok >>
1 2    Mesto KROMPACHY
Meniny má Benjamín, zajtra Hugo - 31.3.2017
    textová verzia