Kalendár podujatí
júl 2017
po ut st št pi so ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Počasie Krompachy - Svieti.com

Elektronická úradná tabuľa

1 2
Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa zmysle § 9a ods. 8, písm. e) a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o…
13.7.2017
92
... celý článok >>
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja
Uznesenie č. 511/2017 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 12. júna 2017 v Košiciach. Určenie volebných obvodov pre voľby…
12.7.2017
78
... celý článok >>
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Začatie územného konania pre stavbu "Krompachy - vodovod cintorín".
6.7.2017
93
... celý článok >>
OVS - nebytový priestor v Dome kultúry v Krompachoch
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ a ods. 9/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku…
3.7.2017
161
... celý článok >>
OVS - voľný dvojizbový byt č. 17 na ul. Maurerova 796/23 v Krompachoch
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
3.7.2017
535
... celý článok >>
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich…
30.6.2017
138
... celý článok >>
VOS - hnuteľný majetok (náradie)
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
6.7.2017
89
... celý článok >>
VOS - cenné papiere (akcie Prima Banka a.s.)
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej, na základe § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v…
6.7.2017
80
... celý článok >>
Doplnok č. 8 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2015
Doplnok č. 8 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Mesta Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa…
7.6.2017
223
... celý článok >>
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
6.6.2017
194
... celý článok >>
Návrh zmeny rozpočtu mesta
12.5.2017
411
... celý článok >>
Schválené dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch schválilo dňa 26. apríla 2017 dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017.
27.4.2017
468
... celý článok >>
1 2    Mesto KROMPACHY
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna - 21.7.2017
    textová verzia