Z obsahu vyberáme:

- Prihovára sa vám primátorka

- Mestská únia žien hodnotila svoju činnosť

- Na slovíčko s predsedom finančnej a mejetkovej komisie

- Milé rozprávkové dopoludnie

- Zdravotnícke okienko - chrípka

- Záhradkárska poradňa