Z obsahu vyberáme:

- Potulujúce sa zvieratá

- Lesná zver v čase núdze

- Zdravotnícke okienko - rakovina prsníka

- Plán turistických akcií na rok 2017

- Fašiangy

- Jarný rez ovocných stromov a kríkov