Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že nás dňa 10. júla 2018 vo veku 70 rokov navždy opustil

Pavol VESELÝ.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 13. júla 2018 o 14,00 hod. podľa obradov rím.-kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch.

 

 

Dňa 12. júla 2018 vo veku 93 rokov nás navždy opustil

Ondrej BEREC.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 16. júla 2018 o 14,00 hod. podľa občianskych obradov v Dome smútku v Krompachoch.

 

 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.