Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

Dňa 30. októbra 2017 nás navždy opustila Helena Koperdáková, rod. Figľarová vo veku 77 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 3. novembra 2017 o 13,00 hod. podľa obradov rím. -kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch.

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.