Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

Dňa 20. mája 2017 nás vo veku nedožitých 87 rokov navždy opustila Libuše ZAVŘELOVÁ rod. Vodová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 23. mája 2017 o 13.00 hodine podľa občianskych obradov v Dome smútku v Krompachoch. 

 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.