Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

 

Dňa 19. marca 2017 nás vo veku nedožitých 69 rokov navždy opustil Pavol  VALENČÍK.

Posledná rozlúčka so  zosnulým bude  21. marca 2017 o 14,00 hod. podľa obradov rím.-kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch. 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.