Kontaktný mail na zaslanie žiadosti o záväznú prihlášku:  jan.ivanco@krompachy.sk

Na zabezpečenie po organizačno-technickej stránke Mesto Krompachy, ako usporiadateľ a správca jarmoku, vydáva organizačný poriadok.