Podmienky súťaže a záväzná prihláška sú uverejnené v prílohe.