Mesto Krompachy

Vás pozýva

na premiérový program pri príležitosti

60. výročia založenia

FS ČARNICA

.... a ja taka čarna ...

 

25.05.2018 o 18.00 hod. v Dome kultúry v Krompachoch

Vstupné 4,-€ / predpredaj vstupeniek MsÚ Krompachy