Na plnenie povinnej školskej dochádzky mesto Krompachy ako zriaďovateľ:

Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14,

Základnej školy, Zemanská 2 

Základnej školy s materskou školou, SNP 47

určuje termín prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2018/2019 na deň:

14.4.2018 (sobota) v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

 

Bližšie informácie budú poskytnuté na na web stránkach jednotlivých škôl:

https://zskrompachymaurerova.edupage.org/

https://zskrompachyzemanska.edupage.org/

https://zssnpkrompachy.edupage.org/