názov stavby: "Krompachy - VN vedenie V255, zdvojenie linky z ES Krompachy"

 

vyvesené dňa: 06.03.2018

sňaté dňa: 06.04.2018