Záujemcovia o účasť na Vianočných trhoch môžu zaslať záväznú prihlášku do 1.12.2017.

Bližšie informácie sú uvedené v Organizačnom poriadku.

Vyžiadanie záväznej prihlášky:

 

Informácie: 053/419 2217, 053/419 2211