V prípade záujmu o voľbu do prenosnej volebnej schránky kontaktujte jednotlivé okrskové volebné komisie na tel. číslach:

Volebný okrsok č. 1 - 0918 963 514
ulice a časti mesta: Banícka štvrť, Banská, Cintorínska, Dolina, Horská, Júliusa Barča Ivana, Kúpeľná, Lesnícka, Mikuláša Šprinca, Námestie slobody, Partizánska, Sadová, Turistická, Zemanská, bez udania ulice
volebná miestnosť: Základná škola Krompachy, Zemanská č. 2

Volebný okrsok č. 2 - 0918 963 515
ulice a časti mesta: Mlynská, Slovinská
volebná miestnosť: Základná škola Krompachy, Zemanská č. 2

Volebný okrsok č. 3 - 0918 963 516
ulice a časti mesta: Lorencova
volebná miestnosť: Základná umelecká škola Krompachy, Mikuláša Šprinca č. 5

Volebný okrsok č. 4 - 0918 963 517
ulice a časti mesta: Hlavná, Stará Maša, Štúrova, Trangusova
volebná miestnosť: Materská škola Krompachy, Hlavná č. 3

Volebný okrsok č. 5 - 0918 963 518
ulice a časti mesta: Maurerova, Poštová, Robotnícka, Veterná
volebná miestnosť: Hasičská stanica Krompachy, Maurerova č. 29

Volebný okrsok č. 6 - 0918 963 519
ulice a časti mesta: 29. augusta, Družstevná, Hornádska, Janka Jesenského, kpt. Nálepku, Rázusova, SNP, Stará cesta
volebná miestnosť: Centrum voľného času Krompachy, SNP č. 39