Cena mesta

Mgr. Lenke Šoldrovej

za úspešnú reprezentáciu mesta v mažoretkovom športe a za výborné dosiahnuté výsledky na majstrovstvách Slovenska, Európy a sveta

 

Cena primátora mesta

Oľga Dzimková

za humánny a profesionálny prístup k práci v zdravotníctve

Ing. Jana Tureková

za organizovanie odberov, aktívne darovanie krvi a za vedenie miestneho spolku SČK a osobnú angažovanosť v Územnom spolku SČK

Mgr. Jozef Palušák

za rozvoj duchovného života v Krompachoch pri príležitosti životného jubilea

Ľubomír Bravčok

za získanie Kňazovického medaily za bezplatné darcovstvo krvi

Mgr. Darina Kandrová

za úspechy v súťažiach so žiakmi  z marginalizovaných skupín v oblasti umeleckého slova a divadelnej tvorby

Mgr. Slavomíra Kašická

za pedagogickú činnosť a dlhoročné vedenie školy

Mgr. Anna Pustayová

za dlhoročnú prácu pedagóga a aktívnu činnosť v spoločenských organizáciách

 

Čestné uznanie  primátora mesta

Gizela Ščurková

za aktívnu činnosť v miestnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

Silvia Vojteková

za aktívnu činnosť v miestnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

Róbert Tejbus

za dosiahnuté výsledky na majstrovstvách Slovenska v kulturistike a za úspešnú reprezentáciu mesta