Volebný obvod č.: 10

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7