Usporiadateľ:    Mesto Krompachy, Komisia školstva a športu pri MsZ

Termín:              8. október 2017 ( nedeľa )

Prihlášky:          hodinu pred štartom alebo na:jan.znanec@krompachy.sk, 053/4192220  

Štartovné:        2 € okrem žiakov, dorastencov a pretekárov nad  60 rokov

 

Kategórie:        predškolský vek dievčatá a chlapci do 6 rokov             100 m

                         najmladšie žiačky, žiaci  roč. 2008 - 2010/7, 8, 9 r /    400 m        

                         mladšie žiačky, žiaci roč.2005 - 2007 /10, 11, 12 r/      500 m

                         staršie žiačky, žiaci roč.2002- 2004 /13, 14, 15 r/        700 m

                         mladšie dorastenky roč.2000- 2001 /16, 17 r/           1 000 m

                         mladší dorastenci 2000 - 2001 /16, 17 r/                  2 000 m

                         juniorky roč. 1998- 1999 /18, 19 r/                          2 000 m

                         juniori roč.1998 - 1999 /18, 19 r/                             3 000 m

MUŽI:               kategória A do 39 rokov /1978 a mladší /                   6 000 m

                         kategória B 40 - 49 rokov /1968 - 1977/                    6 000 m

                         kategória C 50 - 59 rokov /1958 - 1967/                    6 000 m

                         kategória D od 60 rokov/ 1957 a starší /                    6 000 m

ŽENY:               kategória E do 34 rokov /1983 a mladšie /                  6 000 m

                         kategória F od35- 49 rokov /1982 – 1968 /                 6 000 m  

                         kategória G 50 - 59 /1967  a staršie/              6 000 m

                         kategória H 60 a viac rokov /1957  a staršie/              6 000 m 

 

Trať:                 povedie ulicami mesta /asfalt/

 

Časový rozpis: 

Prezentácia:     7, 30 - 8, 30 hod. mládež. kategórie, 10,30 hod. muži, ženy na MsÚ

Štart:                8, 30 hod. najmladší, priebežne ostatní, 11,00 hod. muži, ženy                             

Obed:                obedové balíčky

 

Šatne               :   ZŠ  Zemanská  2,  za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

Preteká sa       :   podľa pravidiel ĽA a tohto rozpisu.

Ubytovanie     :    na požiadanie a  náklady vysielajúceho oddielu.

Úhrada           :    pretekári štartujú na náklady vysielajúcej TJ

Ceny               :    prví traja v kategórii dospelých budú odmenení finančne.

 

Víťaz v kategórii hlavných pretekov sa stáva držiteľom putovného pohára na 1 rok.

 Upozornenie:     pretekári zodpovedajú za vlastnú  bezpečnosť

 

 

Pre najmenších športovcov je doplnená kategória behu detí do 4. rokov v doprovode rodiča. Štartovať budú po odštartovaní kategórie mužov a žien o 11.00 hod.

Pre milovníkov skateboardov sú pripravené preteky pre žiakov 1. st. ZŠ a pre 2. st. ZŠ, ktoré budú na programe taktiež po odštartovaní kategórie mužov a žien o 11.00 hod.

 

Igor Jendruch, v.r.                                                             Ing. Iveta Rušinová, v.r.

     predseda komisie                                                                        primátorka mesta