• náčelník mestskej polície
  • zástupca náčelníka
  • príslušník mestskej polície – 6
  • operátor kamerového systému – 7/polovičný úväzok
  • pracovník strážnej služby - 5