1. mája 2017 v čase od 7:40 hod. do 17:00 hod.
  • celá ulica Rázusova
  • celá ulica SNP od čísla 1, 60, 69, 71 73, 75, 76, 78; v úseku od čísla 80 po číslo 85; od čísla 87 po číslo 89; ďalej čísla 91, 93, 95, 96, 129, 130, 133
  • ulica SNP č. 84
  • ulica Stará cesta od čísla 29 po číslo 31, číslo 33 a 34
  1. mája 2017 v čase od 7:40 hod. do 17:00 hod.
  • celá ulica Rázusova
  • celá ulica SNP od čísla 1, 60, 69, 71 73, 75, 76, 78; v úseku od čísla 80 po číslo 85; od čísla 87 po číslo 89; ďalej čísla 91, 93, 95, 96, 129, 130, 133
  • ulica SNP č. 84
  • ulica Stará cesta od čísla 29 po číslo 31; číslo 33 a 34