Jarná brigáda sa uskutoční 7. apríla 2017 o 8.00 hod. v lokalitách ako po minulé roky. Práca sa ujde každému, žiaci budú upratovať najmä trávnaté plochy pod lesom a lesné turistické chodníky. Práve tieto miesta najčastejšie „lákajú“ občanov, ktorí nepotrebný odpad vynášajú pod les a do lesa.

Žiaci Základnej školy na ulici Zemanská vyčistia lesné porasty v okolí Čardy, študenti Gymnázia sa zapoja do čistenia Líščieho vrchu. Žiaci Špeciálnej základnej školy vyčistia od plastových a sklenených fliaš les nad garážami „Pod skalkou“ a žiaci Základnej školy na Maurerovej ulici budú zbierať odpad vedľa panelovej cesty smerom na Plejsy.

Jarného upratovania sa dočkajú aj priľahlé ulice v smere na železničnú stanicu. Trávnaté porasty  zbavia neporiadku žiaci Základnej školy na ulici SNP a študenti Súkromnej spojenej školy SEZ vyčistia okolie školy pod Bačovým vrchom.

Každoročne sa do jarného upratovania zapojí približne 200 až 250 žiakov a študentov, pričom každá skupina nazbiera okolo tridsať vriec odpadu.

Samospráva verí, že naši žiaci nezostanú pri jarnom upratovaní sami a pomocnú ruku podajú aj ďalší obyvatelia Krompách. Nezabúdajme, že takýmto spôsobom si skrášlime naše prostredie a spríjemníme život nielen sebe, ale aj ostatným.