Vyzývame občanov, podnikateľov a školy, aby sa zapojili a pomohli vyčistiť a skrášliť mesto.

Zároveň prosíme, aby konáre boli umiestňované vedľa kontajnera!

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre občanov začína 27.3.2017 a končí 13.4.2017 ich umiestnenie je zverejnené v prílohe.