zverejňuje zoznam daňových dlžníkov
 
podľa stavu k 31. decembru 2015, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.